Een blik op lopende projecten


  • trajecten rond ethische reflectie binnen algemene en pscyhiatrische ziekenhuizen

  • begeleidingstrajecten van referentiepersonen ethiek in voorzieningen

  • workshops DUET in situ

  • lerende gemeenschap rond ouderenzorg en ethiek

  • lerede gemeenschap rond ethisch leiderschap

  • ééndaagse inleefsessies