It's all about relations?  Voorbij de verzakelijking in hulp- en dienstverlening


Een blik op lopende projecten

sTimul UCLL voert samen met sTimul VIVES in opdracht van Kabinet Vandeurzen het project "ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra" waar nieuwe didactieken worden ontwikkeld in het kader van lerende gemeenschappen. Meer info over dit project: www.ouderenzorgenethiek.be 


Studiedagen / symposia

Symposium "It's all about relations. Voorbij de verzakelijking in hulp- en dienstverlening" op 14 maart in Genk
Info en inschrijving symposium:
https://www.ucll.be/studeren/interessegebieden/gezondheid/studiedagen/14-maart-2019-its-all-about-relations