Zorgethiek en Presentie  

Het ethische en praktijkgerichte kader van waaruit sTimul haar expertise ontwikkelt en haar aanbod vormgeeft steunt op:

Zorgethiek  
  • door zorgzaamheid antwoorden bieden op de kwetsbaarheid van mensen die van zorg afhankelijk zijn, zonder hun kracht uit het oog te verliezen.
  • Zorg is relationeel en contextgebonden. Zorgethiek vertrekt vanuit betrokkenheid en een voortdurende relationele afstemming.
  • doet nadenken over de zorgdragende dimensie van onze samenleving. Vragen stellen over de betekenis en organisatie van zorg als publiek goed binnen de brede context van samen-leven.
Presentie
  • zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekken
  • zien wat er bij die ander op het spel staat
  • … aansluiting vinden bij de ander en van daaruit begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden
  • ‘wie kan ik voor je zijn?’ i.pv. ‘wat kan ik voor je doen?’ 
image-256163-STIMUL_schema.w640.jpg