Inschrijven?

Kostprijs workshop:
800 euro
Om te kunnen genieten van subsidiëring van het Sociaal Fonds voor Ouderenvoorzieningen is het nodig om hun inschrijvingsformulier in te vullen.
Meer info op:
www.fe-bi.org/nl/
sectoren/Fonds/12574/
pc-330-ouderenzorg-vorming-vormingsaanbod-ouderenzorg 

Inschrijven kan door het sturen van een mailtje naar: stimul@ucll.be 
Maaltijdzorg... doodgewoon of toch niet?

Wat als je zelf in de schoenen van een bewoner komt te staan? Hoe kijk je dan naar maaltijdzorg in het woonzorgcentrum?
Via een ervaringsgerichte workshop zetten we in op 'goede zorg' tijdens het maaltijdgebeuren. We laten zorgverleners aan den lijve ondervinden wat een bewoner dagelijks ervaart en wat we voor hen kunnen betekenen.

Aanpak?
Door zorgverleners onder te dompelen in een maaltijdgebeuren worden inzichten en nieuwe manieren van handelen gestimuleerd. Zorgverleners worden geprikkeld om bij 'doodgewone' routinehandelingen, zoals bij de maaltijd, stil te staan en te reflecteren over wat zorgafstemming op de noden van de bewoner betekent.
We werken deze dag met verschillende methodieken en denken na over het effect van het eigen handelen op de bewoner.
In de voormiddag zoomen we breed in op de maaltijdzorg om in de namiddag dieper te kunnen uitwisselen en in te gaan op de vragen van de deelnemers in hun dagelijkse praktijk

Praktisch?
Deze workshop wordt in uw eigen voorziening gegeven. De vorming duurt 6u. Een groep van 12 tot 16 geïnteresseerde medewerkers kunnen deelnemen.
Alle medewerkers (ongeacht opleidingsniveau of functie) die in het woonzorgcentrum werken kunnen aan de vormingsdag deelnemen. De deelnemers ontvangen na deelname een vormingsattest. 
Voorwaarden?

- Alle medewerkers die in het woonzorgcentrum kunnen aan de vormingsdag deelnemen.
- Groep van min. 12 tot max 16 geïnteresseerde deelnemers worden voor de dag vrijgesteld om aan de vorming te kunnen deelnemen. 
- Er worden twee lokalen ter beschikking gesteld waar de vorming ongestoord kan doorgaan.
- Eenvoudige catering (koffie, water, soep, broodjes wordt vanuit het woonzorgcentrum voor de deelnemers voorzien.